Izvođači

European Saxophone2

EUROPEAN SAXOPHONE ENSEMBLE

Ansambl čini 12 darovitih mladih muzičara iz različitih zemalja, pod umetničkim rukovodstvom Francuza Guillaumea Ortija, koji se biraju putem audicija širom Evrope. Ostvaruju spoj tradicionalne, klasične, savremene i improvizovane muzike, jazza i avangarde, izvodeći dela savremenih autora, namenski pisana za njih. Imaju status Kulturnog ambasadora Evropske unije. Njihovi koncerti su proslava onog što mladost, energija, otvoreni um i talent mogu da postignu. U ansamblu je prvi put i jedan srpski muzičar, alt saksofonista Luka Ignjatović, koji je odabran na audiciji organizovanoj u aprilu ove godine, u Domu omladine Beograda.

Umetnički direktor: Guillaume Orti

János Ávéd – tenor i soprano saksofon (Mađari)
Sam Comerford – tenor saksofon (Irska)
Sylvain Debaisieux – tenor saksofon (Belgija)
Miriam Dirr – soprano and alto saksofon (Nemačka)
Linda Fredriksson - bariton saksofon (Finska)
Luka Ignjatović – alto saksofon (Srbija)
Tereza Králová – alto saksofon (Češka republika)
Andy Lévêque – alto i soprano saksofon (Francuska)
Andrea Mocci - bas i soprano saksofon (Italija)
Jandra Puusepp – soprano saksofon (Estonija)
Gregor Siedl – tenor i soprano saksofon (Austrija)
Dovydas Stalmokas – bariton i bass saksofon (Litvanija)

http://youtu.be/WHzRVSSxn0U